Kontakt

Automation

Programmering

Maskinbyggnation

Återförsäljning

KONTAKT

Vid order: info@gymotech.se

VD

Automationsingenjör

Fredrik Gyllenhammar

Dennis Greén

+46 (0)76 888 22 10

+46 (0)72 500 29 87

fredrik.gyllenhammar@gymotech.se

dennis.green@gymotech.se

Ekonomi & Administration

Automationsingenjör

Kajsa Ohlén

Alex Teiusanu

+46 (0)76 897 36 00

+46 (0)79 347 41 96

kajsa.ohlen@gymotech.se

alex.teiu@gymotech.se

Enbart engelsk kommunikation

FÖRETAGSUPPGIFTER

Organisationsnummer:

Besöksadress:

Postadress:

556884-8708

Norra Oskarsgatan 39, 582 73 Linköping

Se besöksadress